Articles

Separation og skilsmisse

Print
Category: Uncategorised
Published Date

Separation og skilsmisse

Hvis du står foran at skulle separeres eller skilles er dit hoved formentlig et stort kaos af spørgsmål og følelser. Allerede på et tidligt tidspunkt gør du klogt i at kontakte en familieretsadvokat, der kan hjælpe dig godt igennem processen.

Hvis du ønsker at komme ud af dit ægteskab, har du to muligheder: separation eller skilsmisse. De fleste starter med at blive separerede, for så senere at blive skilt. I virkeligheden er der ikke så stor forskel på separation og skilsmisse. Separationen kan ses som en periode med betænkningstid, hvor skilsmissen er den endegyldige og juridiske opløsning af ægteskabet.

Alle har krav på en separation. Du kan enten alene eller sammen med din ægtefælle udfylde en ansøgning om separation, som skal indgives til statsforvaltningen. Blanket til ansøgning om separation kan du finde på www.statsforvaltning.dk

Statsforvaltningen udsteder en separationsbevilling, men inden da skal I være enige om 3 ting:

Skal den ene af jer betale ægtefællebidrag til den anden?

Hvem skal blive boende i lejebolig?

Skal der betales en særejekompensation til den ene af jer?

Hvis I ikke kan blive enige om vilkårene, må sagen indbringes for retten for at I kan blive separerede. Det er en rigtig god idé at kontakte en familieretsadvokat, der kan hjælpe med den rette rådgivning og bistå dig i forbindelse med sagens behandling.

Separationen indebærer at formuefællesskabet imellem jer ophører og jeres indbyrdes arveret bortfalder. Formelt set er I dog stadig gift og i princippet kan I være separerede resten af livet. Det er dog en betingelse for separationen, at I faktisk ikke lever sammen. Hvis I under separationen genoptager samlivet bortfalder separationen. Dog accepteres det at I bor sammen i en midlertidig periode efter separationen, hvis dette skyldes at den ene af jer eller I begge afventer afklaring af boligsituation. Dog må denne midlertidige periode ikke vare mere end 3 måneder.

Når I har været separerede i 1 år kan en af jer ensidigt ansøge om skilsmisse. Hvis I er enige om det kan I blive skilt allerede efter 6 måneders separation.

I nogle tilfælde er det muligt at blive skilt uden først at være separerede. Utroskab er den hyppigste årsag til direkte skilsmisse. Men det er kun den krænkede part, som har krav på direkte skilsmisse. Udover utroskab kan enkelte andre forhold også føre til direkte skilsmisse, herunder grov vold mod ægtefælle eller børn.