Articles

Bodelinger

Print
Category: Uncategorised
Published Date

Bodelinger

Når separationen eller skilsmissen er en realitet skal der ske en såkaldt bodeling. Bodelingen kan man kalde for ægteskabets økonomiske deling.

Der er rigtig mange ting man skal have styr på, når boet skal deles. Det skal afgøres hvem der ejer hvad, hvilke værdier har de enkelte aktiver, hvem skal overtage den fælles gæld, hvem skal blive boende i huset, hvad med pensionerne osv. osv. Netadvokaterne anbefaler, at du på et så tidligt tidspunkt som muligt tager kontakt til en familieretsadvokat, der har erfaring med skilsmisser. Jo tidligere advokaten kommer ind i sagen jo bedre kan advokaten hjælpe dig.

Hvordan bodelingen foregår afhænger af hvilken formueart I har i jeres ægteskab. Der kan være tale om fælleseje, særeje eller delvist fælleseje og særeje.

Hvis der ikke er indgået andre aftaler om formuearten i ægteskabet vil der automatisk være fælleseje (også kaldet formuefællesskab).

Kort fortalt indebærer fælleseje bl.a., at ægtefællerne ikke hæfter for hinandens gæld. Ægtefællerne hæfter således kun for egen gæld og for fælles gæld.

Ved bodelingen gør man formuerne op hver for sig. Hver ægtefælles separate formue kaldes bodel. Bodelen består af forskellen mellem ægtefælles aktiver og passiver. Har begge ægtefæller positive bodele – altså flere aktiver end de har gæld, er bodelingen meget enkel. Værdierne skal så deles imellem ægtefællerne, forstået på den måde, at hver ægtefælle afgiver halvdelen af sin bodel til den anden ægtefælle.

Negative bodele skal derimod ikke deles. I praksis betyder dette, at skal du skilles fra en ægtefælle, der har mere gæld end vedkommende har aktiver – og har du selv flere aktiver end gæld. Ja, så skal du afgive halvdelen af dine værdier til din ægtefælle, uden at du får noget den anden vej. Dette overrasker mange.

Hvis I har helt eller delvist særeje i jeres ægteskab, udtager I hver især de aktiver, som er jeres særeje.

Pensionsordninger udgør typisk et særligt problem ved mange bodelinger. Det er ofte her de virkeligt store værdier er på spil. Udgangspunktet er at hver part udtager sine egne rimelige pensionsordninger. Dog er det muligt at søge en kompensation, hvis den ene af jer stilles meget urimeligt, som følge af stor forskel på pensionerne. Få konkret rådgivning hos din familieretsadvokat.

Hvis I ikke kan blive enige, kan skifteretten anmodes om hjælp til at dele boet helt eller delvist.