Articles

Foraelgremyndighed

Print
Category: Uncategorised
Published Date

Forældremyndighed

Alle børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab.

At have forældremyndigheden over et barn betyder, at man har pligt til at drage omsorg for barnet og kan træffe beslutninger om barnets personlige forhold. Hvis du har forældremyndigheden over et barn, skal du sørge for barnets mad, tøj, bolig m.m. Du skal beskytte barnet mod trusler af enhver art og sørge for, alle barnets behov bliver dækket.

Som forældremyndighedsindehaver har du også ret til at bestemme hvad barnet skal og ikke skal. Du kan bestemme barnets navn, religion, hvor det skal gå i skole, hvor det skal bo, om det skal have pas og alt det, der har betydning for barnet.

Fælles forældremyndighed

Fælles forældremyndighed betyder, at I sammen skal drage omsorg for barnet. Desuden skal I være enige om væsentlige beslutninger vedrørende jeres barn. De væsentlige beslutninger I skal være enige om er værgemål, væsentlig medicinsk behandling eller indgreb, skolevalg, uddannelse, skolefritidsordning, farlige fritidsaktiviteter, flytning udenlands, barnets navn, religiøse forhold, ægteskab samt udstedelse af pas til barnet.

At have del i den fælles forældremyndighed betyder for de fleste forældre rigtig meget. Men den fælles forældremyndighed betyder juridisk set ikke nær så meget som mange tror. Hvis forældrene ikke bor sammen, vil beslutningen om de dagligdags ting i barnets liv, ligge hos den forælder, hvor barnet har bopæl. Også kaldet bopælsforælderen.

I kan selv aftale at ændre den fælles forældremyndighed. I så fald skal aftalen anmeldes til statsforvaltningen for at være gyldig.

Hvis I er uenige om forældremyndigheden kan en anmodning om ændring af forældremyndigheden sendes til statsforvaltningen. Statsforvaltningen kan ikke træffe permanente afgørelser om forældremyndighed, det kan kun domstolene. Det er derfor en god idé på et tidligt tidspunkt at kontakte en familieretsadvokat for at få den rigtige rådgivning fra start.