Articles

Bopæl og samvær

Print
Category: Uncategorised
Published Date

Bopæl og samvær

Hvis I som forældre ikke bor sammen, skal det besluttes hos hvem af forældrene barnet skal have sin bopæl.

Bopælsforælderen bestemmer alle de dagligdags beslutninger i barnets liv. Det er også bopælsforælderen, der bestemmer hvor i landet barnet skal bo samt barnets institution.

Barnet har ret til samvær med den forælder, det ikke bor hos. Forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har god kontakt til begge forældre.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er barnet, der har ret til samvær med begge sine forældre. Og altså ikke forældrene, der har ret til samvær med barnet.

I kan selv aftale omfanget af samværet med den forælder barnet ikke bor hos. Aftalen skal ikke anmeldes til statsforvaltningen for at være gyldig.

En advokat kan hjælpe jer med at udforme en samværsaftale.

Hvis I er uenige om omfanget af samværet, skal I søge statsforvaltningen om hjælp til at træffe afgørelse.

Du er meget velkommen til at kontakte advokat Karen Kastholm Romundstad, hvis du har spørgsmål omkring samvær eller hvis du har behov for advokatbistand under en samværssag.