Articles

Børnebidrag

Print
Category: Uncategorised
Published Date

Børnebidrag

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Dette gælder også, selvom du ikke bor sammen med dit barn. Forsørgelsespligten gælder indtil barnet fylder 18 år.

Der er flere måder forsørgelsespligten kan opfyldes på. Enten kan en forælder opfylde sin forsørgelsespligt ved at betale for nogle af de ting barnet har brug for i sin dagligdag, eller også kan der betales børnebidrag til den forælder, hvor barnet har sin adresse.

Hvis dit barn opholder sig nogenlunde lige meget hos jer begge, skal der som udgangspunkt ikke betales børnebidrag. Men er barnet fx 4-5 dage hos samværsforælderen ud af en 14-dages periode, vil der normalt skulle betales børnebidrag.

I kan selv aftale om der skal betales børnebidrag og i så fald, hvor meget.

Hvis I ikke kan blive enige, kan I anmode statsforvaltningen om at træffe afgørelse om børnebidraget.

Udover det sædvanlige bidrag kan der også søges om fødselsbidrag, dåbsbidrag, konfirmationsbidrag og uddannelsesbidrag.

Hvis statsforvaltningen skal træffe afgørelse om børnebidraget vil dette ske med udgangspunkt i det, der kaldes normalbidraget.

Normalbidraget består af et grundbeløb plus et tillæg. Normalbidraget reguleres hvert år.

I 2013 er normalbidraget pr. måned fastsat til:

Grundbeløb 1.104 kr. + tillæg 143 kr.

I alt: 1.247 kr. pr. barn.

Hvis bidragsbetaler har en årsindtægt på ca. kr. 400.000 eller derover vil statsforvaltningen normalt fastsætte et højere månedligt børnebidrag end normalbidraget. Du kan læse mere om beregning af børnebidrag på www.statsforvaltning.dk