Articles

Faderskabssager

Print
Category: Uncategorised
Published Date

Faderskabssager

Faderskabet til et barn skal fastslås for at sikre, at barnet får rettigheder i forhold til sin far og ret til at kende sin biologiske baggrund.

Som barnets far, har du pligt til at forsørge barnet, du kan søge om samvær med barnet, du kan få del i forældremyndigheden, barnet kan få dit efternavn, der er indbyrdes arveret og barnet kan få samme indfødsret som dig, hvis betingelser herfor er opfyldt.

Et faderskab opstår normalt automatisk, hvis barnet fødes i et ægteskab. Et faderskab registreres dog ikke, hvis I er separerede ved barnets fødsel eller hvis moren inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift med en anden mand uden at være separeret.

Er I ugifte forældre, kan I få faderskabet registreret i forbindelse med barnets fødsel. I så fald skal der underskrives en omsorgs- og ansvarserklæring. Dette medfører fælles forældremyndighed.

Er der tvivl om hvem, der er far til et barn skal der foretages en retsgenetisk undersøgelse.

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder eller har brug for hjælp til en faderskabssag er du velkommen til at kontakte advokat Karen Kastholm Romundstad.