Articles

Testamente

Print
Category: Uncategorised
Published Date

Testamente

Enhver, der er over 18 år og ved sin fornufts fulde brug, kan oprette et testamente. Med et testamente kan du sikre dig, at din arv går til dem du ønsker.

Et testamente kan oprettes i flere forskellige former: som notartestamente, vidnetestamente eller nødtestamente. Et notartestamente vil altid være den sikreste måde at oprette testamente på.

Hvis du får lavet et notartestamente skal dette underskrives for notaren, som typisk holder til på dommerkontoret. Det er dog også muligt i særlige tilfælde at få notaren ud på ens bopæl, et plejehjem eller sygehus.

Notartestamentet underskrives i to eksemplarer. Det ene får du med dig hjem. Det andet opbevares ved centralregistret for testamenter, hvorved der er sikkerhed for, at testamentet kommer frem den dag du dør. Der skal betales kr. 300 i gebyr til notaren.

Et vidnetestamente er et dokument du selv opretter og underskriver under overværelse af to eller flere uvildige vidner. Men der kan være risiko for tilsidesættelse af testamentet, hvorfor Netadvokaterne ikke anbefaler oprettelse af vidnetestamente.

Et nødtestamente anvendes – som navnet røber – kun i nødstilfælde, altså tilfælde hvor du er hindret i at oprette notartestamente eller vidnetestamente. Et nødtestamente behøver ikke være skriftligt, men kan ske ved indtalelsen af en telefonbesked, ved en sms-besked, video el.lign. Et nødtestamente gælder op til 3 måneder efter, at den omstændighed, der forhindrede oprettelse af anden form for testamente, er væk. Er nødtestamentet f.eks. oprettet under en nødlanding med fly som overleves, vil testamentet bortfalde 3 måneder efter.

Hvem bør oprette et testamente?

For langt de fleste kan det anbefales at oprette et testamente.

Alle par med børn bør have et testamente. Uden et testamente arver børn halvdelen af det, der falder i arv efter afdøde. Det kan i værste fald betyde, at længstlevende ægtefælle ikke har råd til at blive siddende i huset. I disse tilfælde vælger mange at sidde i uskiftet bo, men uskiftet bo kan ofte være en dårlig løsning. Uskiftet bo hindrer f.eks. indgåelse af nyt ægteskab.

Med et testamente kan du sikre dig, at den længstlevende af jer arver mest muligt – og derfor også får bedre mulighed for at blive boende i huset.

Hvis du og din partner ikke er gift, arver I ikke hinanden, medmindre I opretter testamente herom. Som ugifte samlevende er det derfor overordentligt vigtigt, at I får taget stilling til om I ønsker at sikre hinanden ved død.

Lever du og din partner med sammenbragte børn, gør I klogt i at tage stilling til hvordan arven efter jer skal fordeles.

Hvis du er enlig med børn og ønsker at begunstige andre familiemedlemmer skal dette ske ved oprettelse af et testamente.

Er du enlig og uden livsarvinger kan du overveje at testere din arv til en eller flere velgørende institutioner. Hvis der ingen arvinger er efter dig og intet testamente, vil pengene gå til statskassen.