Articles

Børnetestamente

Print
Category: Uncategorised
Published Date

Børnetestamente

Hvis du har forældremyndigheden over et barn under 18 år, kan det være en rigtig god idé at få oprettet et såkaldt børnetestamente.

I et børnetestamente kan du skrive hvem du ønsker der skal have forældremyndigheden over dit barn i tilfælde af du dør, før dit barn er myndigt. Dermed sikrer du dig indflydelse på hvad statsforvaltningen bestemmer, der skal ske med barnet. Du skal dog være klar over, at et børnetestamente ikke er juridisk bindende. Det betyder at statsforvaltningen ikke er forpligtet til at efterkomme dit ønske. Men alt andet lige vil statsforvaltningen lægge betydelig vægt på dine ønsker og vil også efterkomme disse så længe det ikke strider mod hvad der er bedst for barnet.

Forældremyndigheden kan overdrages til en enkeltperson eller til et ægtepar i forening. Netadvokaterne anbefaler, at man så vidt muligt både indsætter en primær og en sekundær modtager af forældremyndigheden, idet der kan opstå situationer hvor den primære modtager alligevel ikke er i stand til eller ønsker at overtage forældremyndigheden. F.eks. ved skilsmisse, alvorlig sygdom, arbejdsløshed el.lign.

Hvis du har forældremyndigheden alene over dit barn, skal du være klar over at den anden biologiske forælder som udgangspunkt vil overtage forældremyndigheden hvis du dør.

Hvis du ønsker at vide mere eller ønsker et tilbud på testamente er du velkommen til at ringe eller maile til advokat Karen Kastholm Romundstad.