Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde

Netadvokaterne stiller med henblik på forretningsmæssigt indsigt og regnskabsforståelse i bred forstand ekspertise til rådighed for bestyrelser i mindre virksomheder, typisk med op til omkring 10 ansatte og op til 20 mio. i årlig omsætning og primært indenfor IT – eller Internetbranchen.

Der forefindes et betydeligt kendskab til IT- og Internetbranchen både gennem advokatarbejde og gennem ansættelse på ledelsesniveau i netop IT- og Internetvirksomheder.

Det samme gælder deltagelse i Advisory Boards.

Hvis du har brug for rådgivning, kontakt venligst advokat Henrik Ørum på mobil: 22 15 23 24 eller på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inkasso

Inkasso

Hos Netadvokaterne er inkasso ikke et selvstændigt forretningsområde, men du kan altid få råd i forhold til din virksomheds udestående fordringer.

Når man har udført et stykke arbejde eller solgt et produkt – og modparten ikke vil betale – vi vil sikre, at der bliver gjort alt, hvad der er muligt for at inddrive dit tilgodehavende.

Hvis du har brug for rådgivning, kontakt venligst advokat Henrik Ørum på mobil: 22 15 23 24 eller på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Markedsføringsret

Markedsføringsret (e-handel)

Netadvokaterne har stor erfaring med e-handel og reglerne for samme. Reklame foregår i væsentlig grad på internettet og lovgivningen stiller særlige krav til online markedsføring.

Netadvokaterne rådgiver specielt omkring reglerne for spam (uanmodet markedsføring via mails.)

Hvis du har brug for rådgivning, kontakt venligst advokat Henrik Ørum på mobil: 22 15 23 24 eller på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Retssagsbehandling

Retssagsbehandling

Netadvokaterne kan som alle andre blot konstatere, at retssager er en væsentlig del af konfliktløsning i et demokratisk samfund. Det er ikke ensbetydende, at retssager er nødvendige eller hensigtsmæssige at føre.

Netadvokaterne tror på, at den rigtige rådgivning oftest kan forhindre en konflikt eller bringe den hurtigere til afslutning.

Den kan være nødvendigt at stævne en modpart og finder Netadvokaterne, at søgsmålet er hensigtsmæssigt og har en god mulighed for et gunstigt udfald, assisterer vi gerne med udfærdigelse af de nødvendige processkrifter og førelsen af sagen i retten.

Bliver du eller din virksomhed stævnet af en modpart vil Netadvokaterne gøre alt for at hjælpe dig, men også give dig en gennemarbejdet vurdering af dine chancer i sagen.

Du skal altid huske på at undersøge, om du har en retshjælpsdækning (firma eller privat) eller om du evt. kunnet være dækket af reglerne for fri proces. Dette gælder både, om du er sagsøger eller sagsøgte.

Hvis du har brug for rådgivning, kontakt venligst advokat Henrik Ørum på mobil: 22 15 23 24 eller på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontrakts-og aftealeret

Kontrakts- og aftaleret

Hele vores handels- og produktionssystem er underlagt kontrakter og aftaler i alle sammenhænge – eller der netop mangler at være udfærdiget et tilfredsstillende aftalegrundlag, da parterne af forskellige grunde har undladt at have nogle aftaler på papir – hvilket typisk ender skidt.

Vi kan hjælpe dig med at sikre, at f.eks. dine salgs- og leveringsbetingelser er i orden, hvad enten de drejer sig om indkøb, produktion eller logistik.

Som praktiske eksempler kan nævnes leasingaftaler, huslejekontrakter, transportaftaler, IT-kontrakter, mv.

Når man har en aftale skal man sikre sig, at den er udfærdiget bedst muligt (for begge parter) og hvis man i et forretningsforhold ikke har en aftale, skal man blot håbe på, at man ikke løber ind i problemer.

Hvis du har brug for rådgivning eller et ”sanity-check” af dine kontrakter, kontakt venligst advokat Henrik Ørum på mobil: 22 15 23 24 eller på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.