Priser

“Vi overholder altid vore aftaler”

Pris oversigt

Netadvokaterne er representeret ved advokat Henrik Ørum

 

Vi overholder altid vores aftaler

Netadvokaternes timepris er for private kunder kr. 1.600 + moms,

(i alt kr. 2.000 inkl. moms).

Timeprisen for erhvervskunder er kr. 2.000 + moms (i alt kr. 2.500 inkl. moms).

 

Hvor det er muligt aftales der gerne en fast pris for opgaven.

Henrik Ørum

Advokat