Selskabs forhold

“Få ekspert bistand til optimering af din selskabs struktur”

Netadvokaterne præsenterer optimal selskabsstruktur på whiteboard for at maksimere effektivitet og skattemæssige fordele for virksomheden

Selskabs forhold og struktur

Netadvokaternes rådgivning er primært rettet mod små virksomheder, enten enkeltmandsejede, ApS’er eller I/S’er.

Netadvokaternes rådgivning om selskabsretlige forhold er forankret i en god forretningsforståelse gennem et indgående kendskab til erhvervslivets vilkår og med en solid egen erfaring på området.

Rådgivningen omfatter naturligvis stiftelse af de forskellige virksomhedsformer herunder dog oftest anpartsselskaber og interessentskaber.

Netadvokaterne assisterer med rådgivning omkring ledelsesform, kapitalændringer, hæftelsesforhold og sidst men ikke mindst udfærdigelse af ejeraftaler.

Det ses ofte, at disse ikke er udfærdiget, hvilket gør det rigtig svært for de involverede parter at finde ud af reglerne for salg af anparter, ved død og ved ”skilsmisse”, hvilket vil sige de tilfælde, hvor parterne af den ene eller anden grund ikke kan arbejde sammen mere.